Нові надоходження грудень 2019

В.Є.Михайленко, О.В.Кащенко. Основи БІО дизайну

Пропонований посібник для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва складається з чотирьох розділів. У першому висвітлені передумови формування біодизайну. У другому теоретичні засади біодизайну. У третьому геометричні основи моделювання біоформи. У четвертому розділі біодизайн як творчий метод. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів,які опановують дизайн,архітектуру,декоративно-прикладне та образотворче мистецтво,а також для всіх зацікавлених у розвитку цієї важливої галузі.

Михайло Куленко. Мистецтво шрифту. Книга перша.

    У навчальному посібнику стисло викладено ілюстровану всесвітню історіюписемності.Особливу увагу приділено розвитку українського шрифту,зокрема каліграфії. Розглянуто зорове сприйняття та розвиток композиційного мислення,відчуття форми,простору,
ритму,пластики в мистецтві шрифту.

Світлана Прищенко. Кольорознавство.
     Кольорознавство у мистецькій освіті-одна з фундаментальних фахових дисциплін.У навчальному посібнику подано закони колористики та принципи роботи з комп`ютерними колірними моделями на основі активного розвитку творчого мислення.Вперше визначено принципи гармонізації кольорів засобами комп`ютерних технологій.Призначенно для студентів,викладачів,художників,дизайнерфв,архітекторів,культурологів і мистецтвознавців,менеджерів соціокультурної діяльності.

Петро Нестеренко. Геральдика,Фалеристика

     Видання розраховане на спеціалістів і керівників організацій,працівників управлання культури,установ місцевого самоврядування,вмкладачів і студентів закладів культури,а також для культурологів та істориків мистецтва.

В.Є.Михайленко, М.І. Яковлєв. Основи композиції.

     У пропанованому навчальному посібнику для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва зроблено наголос на зображальному або геометричному аспекті композиції. Посібник призначенний для студентів вищих навчальних закладів,що опановують дизайн,архітектуру,декоративно-прикладне та образотворче мистецтво.

Реклама і дизайн. Тлумачний словник.

     Словник містить близько 620 статей та довідкових матеріалів з реклами в дизайну,короткий перелік іншомовних термінів і слів,використуваних у пракичній ринковій діяльності дизайнерів і рекламістів,а також короткий перелік видатних дизайнерів і рекламістів світу. Розрахований у першу чергу на фахівців з дизайну і реклами та студентів профільних факультетів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

І.І. Мархель.Деталі машин.

     Викладено основні відомості з фрикційних,зубастих,чер`ячних,пасових і ланцюгових передач,передач гвинт-гайка,валів,осей,підшипників ковзання і кочення,муфт,шпонкових,шліцьових,різьбових,заклепкових і зварних з`єднань. Призначений для студентів вузів I-IV акредитації.