Триває сезон повернення книжок до бібліотеки!

Триває сезон повернення книжок до бібліотеки!!!

Не залишайте у себе книжки , які вже прочитані  та опрацьовані. Не відкладайте на вересень процедуру подовження читацького квитка. Ця процедура передбачає повернення опрацьованих книжок та перереєстрацію  тих, що будуть необхідні  в наступному навчальному році. Зробіть це зараз!

Повернути книжки, а за необхідності, підписати обхідний лист можливо  за адресами Київ, вул. Огієнко,19 кімната 202  та  пр-т  Героїв Сталінграду, 2. кожного дня з 9-00 до 16-00 крім суботи та неділі.  Книжки повертаються в ту частину бібліотеки, де були отримані. Довідки за телефоном: 044 591-51-36

  З повагою  Ваша бібліотека

Запрошуємо відвідати виставку творчих робіт художника Володимира Сьомкіна

Триває, відкрита 31 травня 2021 року, виставка творчих робіт Володимири Сьомкіна, яка  працює до  30 червня 2021 року. Гостинно запрошуємо до читальних залів бібліотеки  з 10-00 до 15-00 години  кожного робочого дня !

Зверніть увагу та скористайтесь нагодою!

      Бібліотека  повідомляє про те, що протягом квітня-травня 2021 року фахівці компанії Elsevir  проведуть серію вебінарів українською та англійською мовами для вчених та редакторів наукових видань.Вебінари  присвячені питанням роботи з базами даних Sciense Direct  та Scopus, висвітлюватимуть процедуру відбору та критерії,за якими здійснюється відбір видань  для індексування в базі даних Scopus, роботу з профілями вчених та установ, можливості використання аналітичного інструмента Sci Val  з метою пошуку грантів та оцінювання діяльності  вчених та установ. Інформація, яку буде розглянуто  корисна і керівникам закладів вищої освіти і науковим співробітникам і аспірантам та студентам .

Доступ до ScienceDirect

      Нагадуємо, за передплатою Міністерства освіти і науки України, що діє з 1 січня до 31 грудня 2021 р.,ДУІТ здобув доступ до повнотекстових ресурсів (електронних книг) бази даних ScienceDirect, що дає змогу викладачам, дослідникам та студентам отримати нові знання із понад 39 000 міждисциплінарних книг, серед яких довідники, підручники, монографії, журнали відкритого доступу тощо.

УВАГА! Доступ до бази даних ScienceDirect можливий з будь–якого комп’ютера в локальній мережі університету!

Пропонуємо ознайомитись із повнотекстовими виданнями навчальних посібників та курсів лекцій…

Пропонуємо ознайомитись із повнотекстовими виданнями навчальних посібників та курсів лекцій професорсько-викладацького складу , які нещодавно надійшли до фонду Електронної бібліотеки університету за маршрутом (БІБЛІОТЕКА ДУІТ > Е-Бібліотека > Підручники Навчальні посібники Курси лекцій)

1. Войченко Т.О. Курс лекцій з дисципліни «Менеджмент морських ресурсів» для студентів денної та заочної форм навчання галузь знань: 27 «Транспорт» спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» освітня програма «Судноводіння» ступінь вищої освіти «Бакалавр» / Укладач: Т.О. Войченко – К.: ДУІТ, 2020.- 66 с.

 2. Войченко Т.О. Курс лекцій з дисципліни «Експлуатація засобів водного транспорту» для студентів денної та заочної форм навчання, галузь знань: 27 «Транспорт» спеціальність 271 «Річковий та морський транспорт» освітня програма «Судноводіння» ступінь вищої освіти «Бакалавр» / Укладач: Т.О. Войченко – К.: ДУІТ, 2020.- 66 с.

3. Габа В. В., Юрченко О. Г., Рудюк М.В. Транспортно-експедиторська та операторська діяльність на залізничному транспорті. Навчальний посібник – К.: ДУІТ, 2021. – 138 с.

4. Габа В.В., Грушевська Т.М., Рудюк М.В. Транспортний сервіс: Курс лекцій. – К.: ДУІТ, 2019. – 82с.

 5. Лерниіченко К.В. Курс лекцій з навчальної дисципліни “Організація та управління посередницькими послугами на водному транспорті.- К.:ДУІТ, 2020.- 66 с.

 6. Лерниіченко К.В. Курс лекцій з навчальної дисципліни “Комерційна експлуатація судна.- К.:ДУІТ, 2020.- 95 с.

7. Мельник О. В., Войченко Т. О. Курс  лекцій з дисципліни «Організація та управління роботи флоту  і портів» для студентів денної та заочної форм навчання ступеню вищої освіти «бакалавр», «молодший бакалавр» галузі знань: 27 «Транспорт»,  спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт»,освітньої програми «Судноводіння» – К.: ДУІТ, 2020.- 40 с.

8. Мусієнко В.В. Цивільне право. Загальна частина: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності Право. – К.: ДУІТ, 2021. – 141с.

9. Соловйова Л.М. Основи ергономіки: конспект лекцій для студентів галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)», освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» та галузі знань 10 «Природничі науки», спеціальності 101 «Екологія», освітньо-професійної програми «Екологія транспортної інфраструктури» денної та заочної форм навчання. – К.: ДУІТ, 2021. – 118 с.